اخذ عضویت اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران،شرکت سروبان

کشت گیاهان دارویی در 370 هزار هکتار از مراتع آذربایجان غربی
نوامبر 20, 2021
کاشت کاملینا برای اولین بار در فیروزآباد
نوامبر 22, 2021

مجوز کسب و کار مجازی (اتحادیه کشاورزی)

پلتفرم «سروبان» محصولات کشاورزی را از قلب مزرعه به بازارهای فروش سراسر کشور می‎رساند و با ایجاد ارتباط مستقیم بین خریداران و فروشندگان ریسک‎های تولید در کشاورزی را کاهش می‏دهد.

اهداف شكل گيري

• حلقه واسط بین بنگاههای کوچک و متوسط و دولت جهت انتقال و انعکاس نظرات، طرحها، ایده ها و … .

• اخذ نظر اعضا- پردازش و تحلیل نظرات و تصمیم سازی برای دولت و مسئولین.

• برنامه ریزی و مدیریت جهت ایجاد انسجام، اتحاد و یکپارچگی فی ما بین اعضا.

• اتخاذ جهت گیری های کاری و تخصصی و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی جهت محقق سازی اهداف.

• شناسایی موانع قانونی گسترش فعالیتهای اقتصادی و تجاری و کمک به رفع آنها.

• ایجاد همبستگی و یکپارچگی بین بنگاهها و جلوگیری از ایجاد رقابت مخرب بین ایشان.

• کمک به بهبود قوانین و مقررات و … .

• ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاعاتی به روز راجع به کالاها، رقبا، قراردادها، بازاریابی و قواعد تجاری و امثالهم به بنگاهها و صادر کنندگان.

• حضور قوی و موثر در مراجع تصمیم گیری دولتی و … .

اخذ عضویت اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران

اهم وظايف و مأموريت ها

۱- فراهم آوردن تسهيلات و انجام خدمات بازار يابي براي كالاهاي حوزه عمل اتحاديه مانند تبليغات،اعزام هئيت هاي به خارج از كشور ،دعوت از خريداران و كاربرد ساير روشهاي بازار يابي .

۲- همكاري با مراكز تحقيقاتي و ايجاد مراكز تحقيقاتي براي تهيه اطلاعات و آمار در امر تعيين واريته هاي صادراتي ،برداشت و نگهداري 

۳- ارائه خدمات مشورتي و آموزش اعضاء در زمينه هاي مختلف با همكاري موسسات عالي و دانشگاهي براي به دست آوردن و تحقيقاتي داخلي و خارجي و انتشار نتايج حاصله.

۴- تلاش براي به دست آوردن امكانات بيشتري براي گسترش و بهبود كمي و كيفي محصولات صادراتي.

۵- همكاري با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در زمينه تعيين استاندارد براي كالاهاي ذيربط يا توجه به استانداردهاي بين المللي و كشورهاي مختلف و تطبيق استانداردهاي ايران با آنها.

۶- آموزش اعضاء در جهت رعايت استانداردهاي مورد لزوم در ارتقاي سطح استاندارها در زمينه نگهداري محصولات در سردخانه ها و حمل ونقل و بسته بندي صادراتي كالاهي تحت پوشش اتحاديه 

۷- تماس مستمر و همكاري ارائه پيشنهاد به وزارت خانه هاي محترم كشاورزي، بازرگاني،صنايع و معادن، دارائي، راه و ترابري، بهداشت و موسسات ديگري در جهت توسعه صادرات يا بهبود كيفيت كالاهاي حوزه اتحاديه قانوناً وظايفي به عهده دارند .

همچنین:

۸-دفاع از حقوق اعضاي اتحاديه در مراجع قانوني داخلي و خارجي و حل وفصل دعاوي از طريق حكميت و داوري.

۹- برگزاري و شركت در سمينارها و كنفرانس ها ، سمپزيوم ها ، نمايشگاها و مجامع داخلي و خارجي.

۱۰- انتشار نشريات در زمينه هاي مربوط براي آشنايي اعضاء ،توليد كنندگان و مصرف كنندگان 

۱۱- كوشش در ايجاد صندوق بيمه صادرات با مشاركت سازمان ها و شركت هاي بيمه داخلي و خارجي در چارچوب قوانين و مقررات كشور.

۱۲- جلوگيري از هر نوع رقابت غير منطقي و نا سالم و حفظ و ارتقاي كيفيت كالهاي تحت پوشش.

۱۳- انتشار گزارش ها ، ولتن هاي خبري يا نشريات ادواري به منظور بالا بردن سطح آگاهي و معلومات صادر كنندگان و سازمان هاي ذيربط

۱۴- انجام هر اقدام ديگري كه در اتحاديه در جهت توسعه و بهبود كمي و كيفي صادرات محصولات و فرآورده هاي ذيربط و خدمات جنبي آن لازم تشخيص داده شود

۱۵-دفاع از حقوق اعضاء در مقابل ارگان هاي كشور كه به نحوي به اعضاء جهت صادرات خدمات ارائه ي دهند و تشويق و تقاضا از مقامات كشوري ذيربط براي همكاري در كاهش هزينه هاي صادراتي و تشويق براي كمك به صادرات محصولات كشاورزي به منظور پيشبرد صادرات غير نفتي.

راه های ارتباط در فضای مجازی

با دنبال کردن صفحه های مجازی سروبان از پیشنهادات ویژه بیشتری با خبر شوید