امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت توسعه تعاونی ها

مصاحبه با جام جم
فروش محصولات کشاورزی شما با سروبان
می 5, 2021
مجوز کسب و کار
اخذ مجوز اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی،شرکت سروبان
می 26, 2021

امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها با شرکت سروبان(سامانه مدیریت بازار و تجاری سازی محصولات کشاورزی سروبان) در حوزه تعاونی های روستایی زنان

در پی نشست معاونت توسعه تعاونی ها وتشکل ها و همکاران دفتر توسعه، آموزش وترویج تعاونی ها و تشکل ها با مدیران شرکت تلاشگران سرو پایدار و سامانه مدیریت بازار وتجاری سازی محصولات کشاورزی (استارتاپ سروبان) در روز چهارشنبه 99/10/3 

 نحوه همکاری این دو مجموعه در بهره گیری از فرصتهای تولیدی در تعاونی های روستایی زنان وفرصت های بازاریابی وبازار رسانی محصولات در سامانه واستارتاپ سروبان، در قالب تفاهم نامه همکاری های مشترک به امضاء رسید.

با توجه به ظرفیتهای موجود در تعاوینهای روستایی زنان، این تعاملات و همکاری ها می تواند زیر مجموعه های متولی را در شناخت فرصت ها و تهدیدات این حوزه یاری نموده و با تکیه بر مبانی علمی و شاخص های اقتصاد مقاومتی، برنامه های طراحی شده را با الزامات جهش تولید تطبیق دهد.

عکس ها تزئینی می باشد

در تحقق این امر مهم، یکی از پیش شرط های لازم، ایجاد فرصت های مساوی برای مشارکت اقشار مختلف جامعه و بهره گیری از ظرفیتهای بالفعل آنان در زنجیره های تأمین، تولید، ارزش، بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی در راه اندازی کسب وکارهای نوین است

که جهت تحقق این مهم نیز، می بایست برنامه ریزی وسیاستگذاری در سه مؤلفه آموزش، سرمایه گذاری و بازاریابی در اولویت برنامه ها قرار گیرد..

در همین راستا انعقاد تفاهم نامه توسعه تعاونی ها با سروبان با هدف تأمین وتحقق مؤلفه مهم بازاریابی، می تواند در زمینه عرضه تولیدات تعاونی ها بسیار مثمر ثمر باشد.
در این جلسه دکتر شاه پسند معاون توسعه تعاونی ها وتشکل ها با اشاره به ظرفیت ها و بستر مناسب تعاونی های روستایی زنان در امر توسعه اشتغال وکارآفرینی،

بر توسعه و گسترش این همکاری در سایر تعاونی ها و اتحادیه های تحت پوشش سازمان تأکید کرد و اظهار داشت این اقدام در آینده باید بتواند کلیه حوزه های فعالیت شبکه را پوشش داده تا شبکه گسترده تعاونی ها وتشکل ها بتوانند از این فضای ایجاد شده نهایت بهره را ببرند.

عکس ها تزئینی می باشد

طبق مفاد این تفاهم نامه فرصت همکاری مشترک در زمینه های زیر برای تعاونی های روستایی زنان و استارتاپ سروبان فراهم شده است:
– همکاری در ایجاد زمینه مناسب بازاریابی وفروش محصولات تولید شده در تعاونی های روستایی زنان
– آموزش نیروی انسانی متخصص جهت معرفی وترویج روش های فروش الکترونیکی از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی وباهدف ارتقاء توان علمی ارکان ومدیران عامل تعاونی ها در حوزه بازر محصولات کشاورزی وروستایی
– تکمیل وتوسعه سامانه در حوزه های صنایع تبدیلی وروستایی
شایان ذکر است این تفاهم نامه در ابتدا بصورت پایلوت در تعاونی های روستایی زنان عملیاتی می شود ودر مراحل بعد در صورت حصول نتایج مطلوب، این طرح در حوزه سایر تعاونی ها وتشکل های شبکه قابل اجرا خواهد بود.


راه های ارتباط در فضای مجازی

با دنبال کردن صفحه های مجازی سروبان از پیشنهادات ویژه بیشتری با خبر شوید