نماد سایت سروبان

نوبرانه انگور یاقوتی از فراشبند رسید

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند گفت: برداشت نوبرانه انگور یاقوتی در این شهرستان از اواسط اردیبهشت ماه شروع شده است و تا اواخر خرداد ماه نیز دامه دارد.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، فرامرز نوعی با اشاره به اقلیم مناسب شهرستان فراشبند برای کاشت ارقام زود رس انگور و تولید محصول نوبرانه، تصریح کرد: پیش بینی می شود بیش از 420 تن انگور یاقوتی در این شهرستان تولید شود.

به گفته وی؛ سطح زیر کشت باغ های انگور یاقوتی در شهرستان فراشبند بیش از 80 هکتار است که قریب به 60 هکتار از این باغ ها هم اکنون مثمر هستند.

او با تاکید بر نیاز آبی کم درختان انگور ابراز کرد: بازار پسندی انگور یاقوتی تولیدی و درآمد مناسب ناشی از فروش این محصول باعث ترغیب بهره برداران به توسعه کاشت این محصول شده است.

 

خروج از نسخه موبایل