خرید و فروش عمده و مستقیم محصولات کشاورزی

بازار بزرگ خریداران محصولات کشاورزی

روشی نوین و سریع برای خرید مستقیم از مزرعه

بازار مجازی سروبان چگونه کار میکند

سود بیشتر برای کشاورز

ثبت محصول

کشاورز نوع محصول و میزان و قیمت پیشنهادی خود را همراه با عکس و مشخصات کامل،اعلام و در سامانه ثبت می نماید. محصولات در دسته بندی های تخصصی قابلیت ثبت دارند.

بازاریابی و فروش

مشخصات محصول پس از بررسی توسط کارشناسان سروبان یا نماینده محلی، برای خریداران احتمالی ارسال و مذاکرات بازاریابی توسط تیم سروبان انجام می شود. تلاش بر فروش با نرخ بالاتر به نفع کشاورزان خواهد بود

تحویل

در صورت درخواست خریدار برای خرید محصول، هماهنگی های لازم برای ارسال و تحویل محصول مطابق با مشخصات اعلام شده، توسط تیم سروبان انجام شده و مبلغ معامله تسویه و در اختیار کشاورز قرار می گیرد.