استان-لرستان

آگوست 2, 2022

آمادگیکاشت دانه های روغنی کلزا ، کاملینا و گلرنگ در لرستان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان گفت: آمادگی برای کاشت دانه های روغنی کلزا ، کاملینا و گلرنگ وجود دارد. به گزارش خبر نگار ایانا در استان لرستان؛به نقل از روابط عمومی شهرستان خرم آباد؛ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد جلسه ستاد زراعت با حضور معاون تولیدات گیاهی سازمان ، […]