خوراک-بوقلمون

آگوست 1, 2022

کاشت سورگوم دانه ای برای اولین بار در استان آذربایجان شرقی

مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از کاشت سورگوم دانه ای برای اولین بار در استان آذربایجان شرقی خبر داد.  جلال رحیم زاده در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، با بیان اینکه اولین بار در این استان سورگوم دانه ای رقم فومن در سال 1401 کشت […]