آگوست 2, 2022

برداشت دانه های روغنی گلرنگ در شهرستان چرداول

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چرداول از برداشت دانه های روغنی گلرنگ در این شهرستان خبر داد. به گزارشخبرنگار ایانادر استان ایلام، پسندیده گفت: در راستای اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها، در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ زیر نظر اداره محترم تولیدات گیاهی شهرستان و کارشناسان زراعت مرکز آسمان آباد، ، سطح […]