0 فله
0 کیلوگرم

هندوانه

درجه یک - بیضی

0 سبد
0 کیلوگرم

گوجه فرنگی تازه - مزرعه ای

اقتصادی - بدون خرابی

0 توری
0 کیلوگرم

پیاز زرد تازه- مزرعه ای

اقتصادی

0 سبد
0 کیلوگرم

فلفل دلمه گلخانه ای - مزرعه ای

اقتصادی- سبدی 5 کیلویی

0 سبد
0 کیلوگرم

آلو شابلون

درجه سوپری

0 سبد
0 کیلوگرم

طالبی مزرعه ای درجه 2 ساوه - فروش ویژه

درجه یک

0 سبد
0 کیلوگرم

هلو انجیری

درجه یک

0 فله
0 کیلوگرم

خربزه

مشهدی- درجه یک

0 فله
0 کیلوگرم

طالبی

درجه یک - ساوه

0 سبد
0 کیلوگرم

کاهو رومانی

اصفهان- رسمی

0 سبد
0 کیلوگرم

فلفل دلمه گلخانه ای رنگی

اصفهلن

0 توری
0 کیلوگرم

لیمو ترش - توری

جیرفت

0 سبد
0 کیلوگرم

انگور کندی

درجه یک

0 گونی
0 کیلوگرم

سیب زمینی همه پسند

مخلوط - منطقه کرمانشاه

0 گونی
0 کیلوگرم

سیب زمینی رستورانی

درشت یکدست

0 فله
0 کیلوگرم

جانا

درجه سوپری

0 جعبه
0 کیلوگرم

خیاردرختی اصفهان فروش ویژه

اصفهان - مخصوص غرفه دار و حاجی ارزونی

0 جعبه
0 کیلوگرم

بادمجان قلمه ای

گلخانه ای- تازه- دزفول

0 گونی
0 کیلوگرم

سیب زمینی تازه

کرمان جنوب

0 جعبه
0 کیلوگرم

خیار درختی

گلخونه ای- تازه- ورامین

0 کیسه
0 کیلوگرم

هویج خوش رنگ تازه

دزفول

0 جعبه
0 کیلوگرم

خیار درختی- مزرعه ای

اقتصادی

0 جعبه
0 کیلوگرم

فلفل دلمه ای هوای آزاد

بندر- در بسته بندی کارتنی

0 توری
0 کیلوگرم

پیاز زرد تازه

منطقه جنوب کشور کرمان جنوب

0 جعبه
0 کیلوگرم

فلفل دلمه ای گلخانه ای

گلخانه - قالب یکدست- یزد

0 گونی
0 کیلوگرم

سیب زمینی تازه - مزرعه ای

قیمت مناسب- اصفهان

0 توری
0 کیلوگرم

پیاز سفید تازه -مزرعه ای

قیمت مناسب

0 جعبه
0 کیلوگرم

کدو سبز تازه

تازه- هوای آزاد- منطقه کرج

0 جعبه
0 کیلوگرم

بادمجان قلمه ای -مزرعه ای

گلخانه ای- کارتنی

0 توری
0 کیلوگرم

پیاز سفید درجه 1اصفهان- فروش ویژه

درهم درجه سوپری

0 جعبه
0 کیلوگرم

لیمو ترش - کارتن

رودان- درجه یک

0 سبد
0 کیلوگرم

طالبی مزرعه ای درجه 1 ساوه- فروش ویژه

درهم متوسط - مقرون به صرفه

0 سبد
0 کیلوگرم

کاهو پیج

اصفهان- درجه یک

0 سبد
0 کیلوگرم

هلو

درجه یک

0 سبد
0 کیلوگرم

سیب دماوندی

درجه یک

0 سبد
0 کیلوگرم

شلیل مغان

درجه یک - تک رج

0 سبد
0 کیلوگرم

گوجه فرنگی تازه

متین - بروبیو-بندر

0 توری
0 کیلوگرم

پیاز سفید تازه

کرمان جنوب