0 گونی
0 کیلوگرم

4

image

سیب زمینی

همدان

0 توری
0 کیلوگرم

8

image

پیاز زرد

اصفهان

0 توری
0 کیلوگرم

0

image

پیاز سفید

پیاز سفید توری- اصفهان