0 کیسه
0 کیلوگرم
هویج ابگیری

فروش ویژه از مزرعه

هویج ابگیری

تحویل سه شنبه درب مغازه

0 فله
0 کیلوگرم
هندوانه گرد

فروش ویژه از مزرعه

هندوانه گرد

منطقه سیستان

0 سبد
0 کیلوگرم

گوجه تخم مرغی- جنوب کرمان

تازه - متین

0 جعبه
0 کیلوگرم

موز زرد اکوادور

وارداتی

0 جعبه
0 کیلوگرم

6

image

موز لیمویی اکوادور

وارداتی

0 سبد
0 کیلوگرم

پرتقال تامسون شمال تک درج

تک درج - 15 تایی

0 کیسه
0 کیلوگرم

هویج ابگیری

آبگیری- درشت الیگودرز

0 توری
0 کیلوگرم

پیاز زرد تازه

منطقه جنوب کشور منوجان- بندر

0 جعبه
0 کیلوگرم

فلفل دلمه ای هوای آزاد

بندر- در بسته بندی کارتنی

0 جعبه
0 کیلوگرم

فلفل دلمه ای گلخانه ای

گلخانه - قالب یکدست- جیرفت

0 فله
0 کیلوگرم

هندوانه گرد

چابهار- درجه یک ریز 5 کیلو - درشت 12 کیلو

0 سبد
0 کیلوگرم

1

image

کیوی آستارا

تک رجی - 20 تایی

0 گونی
0 کیلوگرم

سیب زمینی همه پسند

مخلوط - منطقه کرمانشاه

0 جعبه
0 کیلوگرم

موز لیمویی هندی

وارداتی

0 جعبه
0 کیلوگرم

موز زردهندی

وارداتی

0 کیسه
0 کیلوگرم

خیار رسمی تازه

بندر- روستای چراغ آباد

0 بسته
0 کیلوگرم

چیپس خرما تازه

خرما استعمران با ارد برنج

0 گونی
0 کیلوگرم

سیب زمینی تازه

بندر

0 گونی
0 کیلوگرم

سیب زمینی رستورانی

درشت یکدست

0 توری
0 کیلوگرم

پیاز زرد - تازه -منوجان

تازه- منطقه منوجان

0 جعبه
0 کیلوگرم

بادمجان قلمه ای

تازه- منطقه بندر

0 جعبه
0 کیلوگرم

خیار درختی

گلخونه ای- تازه- جیرفت

0 کیسه
0 کیلوگرم

هویج خوش رنگ تازه

الیگودرز

0 سبد
0 کیلوگرم

c

image

گوجه فرنگی تازه

متین - بروبیو- بوشهر

0 توری
0 کیلوگرم

f

image

پیاز قرمز

تازه -خوش رنگ- بناب

0 توری
0 کیلوگرم

d

image

پیاز سفید - شیری

اصفهان

0 گونی
0 کیلوگرم

d

image

سیب زمینی کرمانشاه

بذر سانتا

0 توری
0 کیلوگرم

8

image

e

image

a

image

پیاز زرد طلایی

تازه- خوش رنگ