0 توری
0 کیلوگرم

4

image

سیب زمینی

گرگان

0 سبد
0 کیلوگرم

0

image

گوجه سوپری

سوپری

0 سبد
0 کیلوگرم

8

image

گیلاس تکدانه

سوپری

0 جعبه
0 کیلوگرم

d

image

انگور یاقوتی

یاقوتی

0 توری
0 کیلوگرم

8

image

پیاز زرد

زرد

0 سبد
0 کیلوگرم

d

image

هلو

خوب

0 سبد
0 کیلوگرم

5

image

زردآلو

دوره شهری

0 فله
0 کیلوگرم

9

image

هندوانه گرد

معمولی و سوپر لوکس

0 سبد
0 کیلوگرم

b

image

ملون توری

ملون شیرین سوپری

0 سبد
0 کیلوگرم

d

image

زرذآلو سوپری

شیراز

0 سبد
0 کیلوگرم

e

image

طالبی

طالبی

0 سبد
0 کیلوگرم

1

image

طالبی دستنبو

دستنبو

0 سبد
0 کیلوگرم

7

image

طالبی جانا

طالبی جانا

0 کیسه
0 کیلوگرم

4

image

خیار گلخانه ای

یکدست

0 گونی
0 کیلوگرم

0

image

پیاز سفید

پیاز سفید توری

0 سبد
0 کیلوگرم

2

image

گوجه سبدی

درهم شیراز