قیمت روز نهاده های دامی
آخرین بروزرسانی : 18 خرداد 1402
تاریخ نام محصول بالاترین قیمت کمترین قیمت عملیات
۰۲/۰۳/۱۷ جوجه شترمرغ 20,000,000 10,000,000
۰۲/۰۳/۰۹ گوشت منجمد گوساله 3,150,000 2,840,000
۰۲/۰۳/۱۶ جوجه یکروزه بوقلمون 755,000 745,000
۰۲/۰۳/۱۶ بوقلمون زنده 721,000 699,000
۰۲/۰۳/۱۶ بوقلمون کشتار 880,000 870,000
۰۲/۰۳/۱۷ ترئونین 1,200,000 1,180,000
۰۲/۰۳/۱۷ کولین 640,000 610,000
۰۲/۰۳/۱۷ پولت 1,150,000 1,040,000
۰۲/۰۳/۱۷ شترمرغ زنده 1,150,000 1,040,000
۰۲/۰۳/۱۷ شترمرغ کشتار 1,760,000 1,530,000
۰۰/۰۳/۱۱ مرغ قطعه بندی 564,500 234,500
۰۲/۰۳/۱۷ پودر چربی 555,000 545,000
۰۲/۰۳/۱۷ کربنات کلسیم 6,100 3,300
۰۲/۰۳/۱۷ کاه 28,000 9,500
۰۲/۰۳/۱۷ باگاس 4,000 3,500
۰۲/۰۳/۱۷ سبوس برنج 10,000 9,000
۰۲/۰۳/۱۷ دام زنده 2,000,000 1,120,000
۰۲/۰۳/۱۷ دام کشتار 3,810,000 2,490,000
۰۰/۰۹/۳۰ کنجاله آفتابگردان 57,500 57,000
۰۲/۰۳/۱۷ جوجه یکروزه تخمگذار 220,000 180,000
۰۲/۰۳/۱۶ گوشت مرغ مادر 740,000 560,000
۰۲/۰۳/۱۶ سبوس گندم 69,000 68,000
۰۲/۰۳/۱۷ جوش شیرین 99,500 98,500
۰۰/۰۹/۱۳ کنجاله تخم پنبه 76,100 76,000
۰۲/۰۳/۱۶ گندم 150,000 149,500
۰۲/۰۳/۱۷ پودر ماهی 450,000 350,000
۰۲/۰۳/۱۷ جوجه یکروزه گوشتی 225,000 200,000
۰۲/۰۳/۱۸ تخم مرغ 365,000 335,000
۰۲/۰۳/۱۸ ذرت 105,100 105,000
۰۲/۰۳/۱۸ مرغ زنده 641,000 519,000
۰۱/۱۱/۳۰ کنجاله کلزا 170,700 170,500
۰۲/۰۳/۱۸ مرغ کشتار 900,000 670,000
۰۲/۰۳/۱۷ متیونین 1,750,000 1,730,000
۰۲/۰۳/۱۷ لیزین 890,000 880,000
۰۲/۰۳/۱۷ فسفات 465,000 465,000
۰۲/۰۳/۱۷ جو 113,100 104,500
۰۲/۰۳/۱۷ یونجه 63,000 59,500
۰۲/۰۳/۱۸ کنجاله سویا 171,920 171,910

برای خرید مستقیم از بیش از 100 هزار کشاورز و تامین کننده به سامانه سروبان متصل شوید و شبکه بازار خود را سریع و امن گسترش دهید