قیمت روز قارچ خوراکی
آخرین بروزرسانی : 03 فروردین 1402
نام محصول وزن قیمت عملیات
قارچ دکمه ای پشت بسته فله هر کیلو 51,000
قارچ قهوه ای دکمه ای بسته بندی 200 گرمی 15,300
جوانه شبدر بسته بندی بالای 200 گرم 14,200
جوانه ماش بسته بالای 200 گرم 13,900
جوانه مخلوط بسته بندی بالای 200 گرم 14,900
جوانه گندم بسته بندی بالای 200 گرم 9,900
جوانه یونجه (آلفا) بسته بندی بالای 200 گرم 18,300
جوانه شبدر بسته بندی بالای 250 گرم 16,200
جوانه ماش بسته بندی بالای300 گرم 17,900
قارچ دکمه ای بسته 1000 گرمی اسلایس شده 50,000
قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی اسلایس شده 26,500
قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی اسلایس شده 13,800
قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گرمی 53,000
قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گرمی 28,500
قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گرمی 14,700
قارچ دکمه ای پشت باز فله هر کیلوگرم 47,000
قارچ قهوه ای دکمه ای فله ( Brown ) هرکیلو 52,000
قارچ قهوه ای دکمه ای بسته بندی 400 گرمی 29,600

برای خرید مستقیم از بیش از 100 هزار کشاورز و تامین کننده به سامانه سروبان متصل شوید و شبکه بازار خود را سریع و امن گسترش دهید