قیمت انواع محصولات کشاورزی از سراسر کشور

قیمت روز قارچ خوراکی
آخرین بروزرسانی : 09 مهر 1401
نام محصول وزن قیمت عملیات
قارچ دکمه ای پشت بسته فله هر کیلو 44,700
قارچ قهوه ای دکمه ای بسته بندی 200 گرمی 14,500
جوانه شبدر بسته بندی بالای 200 گرم 14,400
جوانه ماش بسته بالای 200 گرم 13,900
جوانه مخلوط بسته بندی بالای 200 گرم 14,900
جوانه گندم بسته بندی بالای 200 گرم 10,200
جوانه یونجه (آلفا) بسته بندی بالای 200 گرم 18,400
جوانه شبدر بسته بندی بالای 250 گرم 16,400
جوانه ماش بسته بندی بالای300 گرم 17,900
قارچ دکمه ای بسته 1000 گرمی اسلایس شده 43,700
قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی اسلایس شده 23,200
قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی اسلایس شده 12,200
قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گرمی 46,600
قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گرمی 25,200
قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گرمی 14,200
قارچ دکمه ای پشت باز فله هر کیلوگرم 40,400
قارچ قهوه ای دکمه ای فله ( Brown ) هرکیلو 45,700
قارچ قهوه ای دکمه ای بسته بندی 400 گرمی 25,900

برای خرید مستقیم از بیش از 100 هزار کشاورز و تامین کننده به سامانه سروبان متصل شوید و شبکه بازار خود را سریع و امن گسترش دهید