برای خرید مستقیم از بیش از 100 هزار کشاورز و تامین کننده به سامانه سروبان متصل شوید و شبکه بازار خود را سریع و امن گسترش دهید

قیمت روز بارفروشان تهران(نرخنامه)
آخرین بروزرسانی : 19 آذر 1402
جدیدترین قیمتی که از سوی اتحادیه بارفروشان برای میدان مرکزی میوه و تره بار بارفروشان تهران(نرخنامه) منتشر شده است. این قیمت ها مربوط به میدان مرکزی میوه و تره بار است و زمانی که پای این میوه ها به بازار می رسد به صورت رسمی تا 35 درصد اما به صورت غیر رسمی بعضا تا 100 درصد افزایش قیمت پیدا می کند. جدیدترین قیمت میوه در میدان مرکزی تره بار