sarvban.com

تنها بازار عمده و تخصصی محصولات کشاورزی ایران
رصد قیمتهای بازار (قیمت بان)
قیمت روز بارفروشان تهران(نرخنامه)
آخرین بروزرسانی : 20 اردیبهشت 1403
جدیدترین قیمتی که از سوی اتحادیه بارفروشان برای میدان مرکزی میوه و تره بار بارفروشان تهران(نرخنامه) منتشر شده است.
این قیمت ها مربوط به میدان مرکزی میوه و تره بار است و زمانی که این میوه ها به بازار می رسند به صورت رسمی تا 35 درصد اما به صورت غیر رسمی بعضا تا 100 درصد افزایش قیمت پیدا می کنند.
جدیدترین قیمت میوه در میدان مرکزی تره بار