برداشت 57 هزارتن گوجه فرنگی درسیستان وبلوچستان

10 هزار تن گندم از کشاورزان استان قزوین خریداری شد
ژوئن 23, 2020
برداشت سالانه 7500 تن آلوی قطره طلا در استان لرستان
ژوئن 23, 2020

سرپرست زراعت سازمان جهادکشاورزی سیستان وبلوچستان ازپیش بینی برداشت57 هزارتن گوجه فرنگی دراستان خبردادوافزود:برداشت گوجه فرنگی دراستان ازآذرماه سال گذشته آغازوتامردادماه سال جاری ادامه دارد.

عباس اشکانی درگفت وگوباخبرنگارایانادراستان سیستان وبلوچستان اظهارکرد:شرایط مطلوب آب وهوایی درسیستان وبلوچستان زمینه رابرای کاشت،داشت وبرداشت این محصول بصورت فصل وخارج ازفصل فراهم کرده است.

وی باشاره به اینکه درمجموع یک هزارو900هکتارازاراضی استان زیرکشت گوجه_فرنگی رفته است افزود:پیش بینی می شودامسال 57 هزارتن گوجه_فرنگی برداشت وروانه بازراهای مصرف شود.

اشکانی میانگین عملکرددرهکتاررا30 تن اعلام کردوگفت:اززمان برداشت گوجه_فرنگی درسیستان وبلوچستان تاکنون 80 درصداین محصول برداشت شده است.

وی بیان کرد:کاشت گوجه_فرنگی دراستان زمینه اشتغال 5هزارنفررابصورت مستقیم وغیرمستقیم فراهم کرده است.

دانلود اپلیکیشن