بایگانی‌های تولید و نوآوری | سروبان

تولید و نوآوری

آوریل 10, 2020
محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف | سروبان

محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف

زراعت و باغداری دو فعاليت مهم كشاورزی هستند.زراعت يعنی كشت وپرورش گياهانی كه بعد ازكاشت دانه، حداكثر تا يكسال محصول می دهندمانند گندم و جو،گوجه فرنگی، هويج.باغداری كشت و پرورش […]
آوریل 10, 2020
درآمد گوجه فرنگی گلخانه ای | سروبان

درآمد گوجه فرنگی گلخانه ای

درآمد 35 ميليون توماني مددجوي خلخالي با توليد خيار و گوجه فرنگي مددجوي خلخالي كه با دريافت وام اشتغال از كميته امداد به كار در گلخانه مشغول است، با توليد […]
آوریل 10, 2020
قیمت محصولات کشاورزی | سروبان

قیمت محصولات کشاورزی

در يك سيستم اقتصادي مبتني بر بازار ، قيمت ها نقش تخصيص منابع كمياب را بعهده دارند ، قيمت ها تعيين كننده نوع و مقدار محصول يا خدمتي است كه […]
دانلود اپلیکیشن