پیش‌بینی برداشت بالغ بر400 تن میوه‌ هسته دار از باغات خوسف

گندم کردستان ، سرزمین خوشه‌های طلایی و آغاز برداشت و جایگاه آن
تیر 3, 1399
برداشت محصولات جالیزی شهرستان طبس ؛ آغاز برداشت محصولات جالیزی در طبس
تیر 3, 1399

رضوی مدیر جهادکشاورزی شهرستان خوسف

پیش بینی می شود ۴۲۰ تن از میوه‌های هسته دار از باغات شهرستان خوسف برداشت شود، گفت :

کشاورزان کاربرداشت میوه‌های هسته دار را از ۸۰ هکتار سطح زیرکاشت این محصولات آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان جنوبی، سیدحسن رضوی با بیان اینکه هزار و۵۰۰ خانوار به صورت پراکنده واغلب

در مناطق کوهپایه‌ای شهرستان به تولید میوه‌های سر درختی مشغول هستند، افزود :

پیش بینی می‌شود بیش از ۲ ونیم میلیارد تومان از محل فروش میوه‌های هسته دار نصیب کشاورزان شود .

وی اظهار داشت :

زرد آلو، گیلاس، آلبالو، الوچه وگوجه سبز از بیشترین میوه‌های هسته داری است که از باغات شهرستان برداشت می‌شود.

دانلود اپلیکیشن