بازار بزرگ فروشندگان محصولات کشاورزی
محصولات سوپری(میدونی)

روشی نوین و سریع برای خرید مستقیم از مزرعه

ثبت محصول ثبت درخواست خرید

سروبان چگونه کار میکند

مستقیم از قلب مزرعه

ثبت محصول

کشاورز نوع محصول، میزان و قیمت پیشنهادی خود را همراه با عکس و مشخصات کامل،اعلام و در سامانه ثبت می نماید. محصولات در دسته بندی های تخصصی قابلیت ثبت دارند و پاسخگوی سوالات اولیه خریداران است.

بازاریابی و فروش

مشخصات محصول پس از بررسی توسط کارشناسان سروبان یا نماینده محلی، برای خریداران احتمالی ارسال و مذاکرات بازاریابی توسط تیم سروبان انجام می شود. تلاش سروبان بر ایجاد زبان مشترک میان فروشنده و خریدار و ایجاد یک معامله منصفانه خواهد بود

تحویل

در صورت درخواست خریدار برای خرید محصول، هماهنگی های لازم برای ارسال و تحویل محصول مطابق با مشخصات اعلام شده، توسط سامانه سروبان انجام شده و مبلغ معامله تسویه و در اختیار کشاورز قرار می گیرد.