اختصاص ۲۰۰۰میلیارد ریال تسهیلات برای صادرات محصولات کشاورزی | سروبان

اختصاص ۲۰۰۰میلیارد ریال تسهیلات برای صادرات محصولات کشاورزی

راهنمایی اپلیکیشن سروبان
راهنمای ویرایش پیامکی قیمت در سروبان
می 11, 2020
ساماندهی محصولات کشاورزی جنوب با راه‌اندازی مرکز خدمات صادراتی /برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی
می 16, 2020

به گزارش بازار به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بانک توسعه صادرات ایران مبلغ دوهزار میلیارد ریال برای تسهیلات سرمایه در گردش ویژه صادرات محصولات کشاورزی به متقاضیان این بخش از محل سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه ملی اختصاص داد.

این قرارداد که میان بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی منعقد شده و به مدت دوسال اعتبار دارد، در اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی است.

براساس این گزارش، استفاده از سپرده موضوع این قرارداد برای اعطای تسهیلات به متقاضیان تابع مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود که نسبت ۵۰-۵۰ ترکیب با منابع داخلی بانک به صادرات اختصاص می یابد.

سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای اشخاص حقیقی حداکثر ۵۰ میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی حداکثر ۴۰۰ میلیارد ریال تعیین شده و بانک موظف است متناسب با حجم فعالیت متقاضی بهای تمام شده و حجم قراردادهای صادرات و فروش در سقف تعیین شده نسبت به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش اقدام کند.

بر اساس این قرارداد، نرخ سود تسهیلات اعطایی به متقاضیان از محل این سپرده، ۱۱درصد خواهد بود.

اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیلات، تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیربط و تمام اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونیهای ثبت شده و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت را تشکیل می دهند.

این بانک برای تحقق رسالت حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور و اختصاص منابع ارزان قیمت به صادرکنندگان، از سال ۱۳۹۱ به انعقاد قراردادهای عاملیت ارزی و سپرده‌گذاری ریالی و ارزی با صندوق توسعه ملی اقدام کرده است.

پیش از این نیز قرارداد مشابهی به منظور حمایت از صادرات کالاهای صنعتی و به مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال با صندوق توسعه ملی منعقد شده است.

دانلود اپلیکیشن