راهنمای ویرایش پیامکی قیمت در سروبان

راهنمایی اپلیکیشن سروبان
راهنمای ثبت درخواست خرید در اپلیکیشن سروبان
می 11, 2020
تسهیلات-کشاورزی-سروبان
تسهیلات صادرات محصولات کشاورزی با اختصاص ۲۰۰۰میلیارد ریال
می 16, 2020
راهنمایی اپلیکیشن سروبان

این ویدیویی از کلیه مراحل ویرایش قیمت به صورت پیامکی است لطفا تماشا کنید.

در صورتی که یک محصول دارید

برای تغییر قیمت محصول با استفاده از پیامک
شماره سروبان را انتخاب کنید.
 
نمای اپلیکیشن سروبان
 
نمای اپلیکیشن سروبان
 

کد محصول

در پیامک دریافتی ثبت محصول
کد محصول خود را می توانید مشاهده کنید.

یک پیامک بزنید

یک پیامک با حرف انگلیسی n
و یا حرف فارسی ق
و رقم جدید قیمت محصول را بدون فاصله مطابق عکس، ارسال کنید.
 
نمای اپلیکیشن سروبان
 
نمای اپلیکیشن سروبان
 

موفق شدید

قیمت محصول شما از طریق پیامک،
تغییر یافت.

این ویدیویی از کلیه مراحل ویرایش محصول در اپلیکیشن سروبان است لطفا تماشا کنید.

در صورتی که بیش از یک محصول دارید

برای تغییر قیمت محصول با استفاده از پیامک
شماره سروبان را انتخاب کنید.
 
نمای اپلیکیشن سروبان
 
نمای اپلیکیشن سروبان
 

کد محصول

در پیامک دریافتی ثبت محصول
کد هر محصول را به صورت جداگانه
می توانید مشاهده کنید.

یک پیامک بزنید

یک پیامک با حرف انگلیسی p
و بدون فاصله کد محصول
و بدون فاصله یک خط تیره-
و رقم جدید قیمت محصول را بدون فاصله مطابق عکس، ارسال کنید.
 
نمای اپلیکیشن سروبان
 
نمای اپلیکیشن سروبان
 

موفق شدید

قیمت یکی از محصولات شما از طریق پیامک،
تغییر یافت.

دیدگاه ها بسته شده است