برگزاری مراسم آنلاین رونمایی از اولین زنجیره تولید محصول زعفران در استان لرستان

آغاز خرید حمایتی محصول گوجه فرنگی در شهرستان قیروکارزین :
ژوئن 23, 2020
کاشت هزار هکتار جنگل در حوزه‌های آبخیزداری شاهین‌شهر
ژوئن 23, 2020

در آینده نزدیک زنجیره ارزش سیب استان لرستان در شهرستان بروجرد و به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان لرستان، برگزاری مراسم آنلاین رونمایی از اولین زنجیره تولید محصول زعفران در استان لرستان انجام شد.

وی ادامه داد:

زعفران گرانترین محصول کشاورزی و دارویی دنیاست.

کاشت زعفران  مزایای زیادی دارد.

از جمله مقاومت آن به کم آبی ، مقاومت به امراض و آفات ، مصارف چندگانه ، عدم فسادپذیری و ایجاد اشتغال.

در همین راستا ایجاد و حمایت از زنجیره تولید زعفران موجب موارد زیر شده است:

افزایش ارزش افزوده ، کاهش هزینه تمام شده ، بهبود کیفیت و در نهایت به رونق اقتصادی.

برگزاری-مراسم-آنلاین-رونمایی

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان تصریح کرد:

در این برنامه اجزاء مختلف زنجیره ارزش تولید محصول زعفران به ترتیب، در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت.

نمایش برداشت پیازهای سال قبل، نمایش عملیات کاشت، عملیات سورت، درجه بندی و بسته بندی، بررسی کیفیت محصول زعفران لرستان، بازاریابی و آخرین زنجیره تولید یعنی مصرف کنندگان خانگی

دکتر عبدالله موموندی گفت:

تمامی اجزای این برنامه در درون مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان لرستان انجام گرفته است.

بدون استفاده از نیروی انسانی و تجهیزات بخش های بیرونی.

وی در پایان بحث برگزاری مراسم آنلاین رونمایی گفت:

با توجه به مزایای این روش، استقبال بالا و هزینه کم و …در آینده نزدیک زنجیره ارزش سیب استان لرستان در شهرستان بروجرد به همین روش و بصورت آنلاین  رونمایی خواهد شد.