ترویج کشت ارقام برتر نخود در شهرستان لردگان

افزایش ۲برابری سطح زیرکشت گیاهان دارویی در مراغه
ژوئن 4, 2021
اجرای طرح ایجاد باغچه‌های خانگی کاشت سبزیجات سالم در شهرستان آبیک
ژوئن 4, 2021

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لردگان در بازدید آموزشی ترویجی کشاورزان پیشرو از مزارع نخود شهرستان در راستای ترویج کشت ارقام برتر این محصول خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، اسماعیل امیری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لردگان گفت: به منظور ترویج کشت ارقام برتر نخود با هدف و رویکرد افزایش عملکرد محصول این گیاه باارزش از خانواده حبوبات و مقاومت به آفات و بیماری ها  تنش های محیطی بازدید آموزشی – ترویجی با حضور کشاورزانی از بخس فلارد شهرستان لردگان از مزرعه نخود طرح PVS صورت گرفت

امیری افزود : معرفی ارقام نخود دیم و قرار دادن آن در تناوب با گندم دیم  این امر می تواند باعث افزایش حاصلخیزی خاک ،کنتور علف های هرز ،افزایش نفوذ پذیری آب در خاک و قدرت نگهداری آب در خاک و افزایش تبادلات یونی در مزارع گردد

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستا لردگان تصریح کرد :در طی این بازدید به کشاورزان ، بهره برداران و تولیدکنندگان بخش فلارد آموزش های لازم در خصوص نحوه و تاریخ مناسب کاشت ، مدیریت و برنامه ریزی دقیق برای کاشت ، داشت و برداشت و مبارزه با انواع آفات و بیماریهای گیاه نخود توسط کارشناسان زراعت و حفظ نباتات مرکز خدمات جهاد کشاورزی بخش فلارد به کشاورزان و تولیدکنندگان شرکت کننده و حاضر در آن مزرعه ارائه شد