برآورد تولید بیش از 84 هزار تن باغات انگور از تاکستان‌های کرمانشاه

کشت کیاهان
کشت گیاهان دارویی در یک هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری
تیر 3, 1399
وزیر-کشاورزی
توضیحات وزیر کشاورزی از وضعیت تولیدات کشاورزی و اهداف پیشرو در مجلس
تیر 3, 1399

معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه برآورد کرد؛امسال بیش از84هزار تن انگورازتاکستانهای کرمانشاه تولید شود.

به گزارش خبرنگارایانا در استان کرمانشاه، یحیی اسفندیاری سطح تاکستان‌های استان را 9625 هکتار عنوان کرد.
افزود: از این میزان 8010 هکتار آن به باغات انگور دیم و مابقی به باغات انگور آبی اختصاص دارد.

اسفندیاری با بیان اینکه شهرستان صحنه با 2174 هکتار بیشترین سطح تاکستانهای استان کرمانشاه را دارد، گفت: تاکستان های کندوله در این شهرستان با برخورداری از تنوع ارقام انگور جزو باغات ممتاز انگور در کشور هستند.

معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه اضافه کرد:
دومین و سومین شهرستان های استان از حیث فراوانی باغات انگور، شهرستانهای قصرشیرین و کرمانشاه هستند.
هرچند در تمامی شهرستان های استان کم و بیش تاکستان داریم.

اسفندیاری پیش‌بینی کرد: امسال 84 هزار و 480 تن انگور در تاکستانهای استان کرمانشاه برداشت شود.

وی ارقام انگورتاکستانهای استان کرمانشاه را شامل یاقوتی، کاشمر، عسکری، بی دانه و دانه دار،فخری،شاهانی، ریش بابا، کشمشی و…عنوان کرد..

معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ه در ادامه با بیان اینکه برداشت انگور دراستان کرمانشاه ازباغات انگور یاقوتی منطقه سوماراز اردیبهشت ماه آغاز می شود،

گفت:انگوریاقوتی برداشت شده در باغات این منطقه جزونوبرانه های انگور یاقوتی درکشور است که اغلب دربازار تهران عرضه می شود.

 وی ادامه داد: برداشت انگور در استان کرمانشاه تا اواخر شهریور ماه ادامه پیدا می‌کند.

دانلود اپلیکیشن