فریدن قطب تولید پیاز در استان اصفهان

کاشت مکانیزه کنجد در شهرستان خنج
آگوست 15, 2021
برداشت گندم از سطح 36 هزار و 600 هکتار از مزارع کشاورزی
آگوست 15, 2021

شهرستان فریدن با ۱۸۰۰ هکتار وسعت زیرکشت پیاز نخستین تولید کننده این محصول زراعی در استان اصفهان است.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، کارشناس زراعت مدیریت جهاد کشاورزی فریدن، عملکرد این محصول را در هر هکتار ۷۰ تن و از بیشترین عملکرد تولید پیاز در استان برخوردار دانست و گفت: برداشت پیاز هر سال از اوایل مرداد آغاز می‌شود و تا اواخر شهریور ادامه دارد.

حسین افشاری، پیاز تولیدی فریدن را بیشتر از اراقام سفید وزرد معرفی و پیش بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت حدود ۱۳۰ هزار تن پیاز ازمزارع شهرستان برداشت و روانه بازار شود.

مدیر جهاد کشاورزی فریدن هم مدیریت صحیح را در تولید بذر و نشاء از عوامل موثر در عملکرد محصول دانست و گفت: بذر تولیدی در شهرستان‌های دیگر نشاءگیری و سپس نشاء تولیدی برای کاشت در زمین اسفند هرساله به فریدن منتقل می‌شود.

مظفر امینی افزود: درمدت ۴ ماه یعنی از زمان کاشت تا برداشت روزانه به طور میانگین ۲۵۰۰ کارگر درمزارع پیاز مشغول فعالیت هستند.