مزارع نشایی پیاز آباده آماده برداشت است

برداشت 150 تن کلزا در شهرستان هشترود
آگوست 15, 2021
اصلاح الگوی کشت با خشکسالی های سالهای اخیر در استان کرمان
آگوست 15, 2021

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: سطح 33 هکتار از مزارع نشایی پیاز این شهرستان آماده برداشت هستند و عملیات مذکور به تدریج آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، مهدی امینی اظهار کرد: پیش بینی می شود به طور میانگین از هر هکتار مزارع نشایی پیاز شهرستان آباده 80 تن محصول برداشت شود؛ این در حالی است که متوسط عملکرد مزارع پیاز کشور 40 تن در هر هکتار است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه محصول پیاز شهرستان آباده از ارقام زرد، سفید و قرمز است، تصریح کرد: پیاز کاران در سطح 13 هکتار از مزارع پیاز نشایی این شهرستان موفق به اخذ گواهی استاندارد تشویقی محصول شده اند.

 وی با بیان اینکه محصول پیاز تولیدی به دلیل کیفیت و مزه از بازار پسندی بالایی برخوردار است، ابراز کرد: اقلیم  مناسب در شهرستان آباده، استفاده از روش کاشت نشایی، آبیاری اصولی و رعایت اصول فنی  کاشت،  داشت و برداشت  از سوی کشاورزان از جمله دلایل تولید پیاز با کیفیت در این شهرستان است.