نظام مهندسی کشاورزی ؛ سروبان عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

خواص و مزایای لیمو ترش
آگوست 19, 2020
زغفران ایران
آشنایی با انواع زعفران ایرانی و ویژگی ها و جزییاتی آن را بدانید.
آگوست 22, 2020

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، سازمانی است غیر دولتی

با استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل که به منظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می شود.

سازمان نظام مهندسی به منظور نظم بخشیدن به مهندسی بخش کشاورزی، پس از عضویت دانش آموختگان در این سازمان به آنها شماره نظام مهندسی اعطاء می نماید و سپس برای تعیین صلاحیتهای علمی و فنی آنان را رتبه بندی می نماید.

 اشخاص حقیقی و حقوقی فعال، مشاوران یا پیمانکاران برای فعالیت و مشارکت در اجرای طرحهای عمرانی که با اعتبارات دولتی اجرا می گردند

نیازمند دریافت احراز صلاحیت و رتبه بندی سازمان مدیریت می باشد. 

 لیکن تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی نیز برای استفاده از خدمات کارشناسی مشاوران و پیمانکاران، نیازمند آگاهی از توانمندی ارائه کنندگان این خدمات می باشند

که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، احراز صلاحیت و رتبه بندی اعضای حقیقی و حقوقی سازمان را

در دو زمینه فعالیت خدمات مشاوره (مهندسین مشاور) و خدمات فنی اجرائی ( پیمانکاری) انجام می دهد.

اعضای سازمان پس از اخذ گرید و پروانه اشتغال به کار می توانند

به عنوان کارشناس ناظر صدور پروانه، مسئولین فنی واحدهای دام و طیور، گلخانه و قارچ، سم فروشی، کلینیک های گیاهپزشکی، کارشناس رسمی نظام مهندسی و… مشغول به کار شوند.

شرایط عضویت

براساس قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران،

عضویت در این سازمان به دو بخش حقیقی و حقوقی دسته بندی می گردد

که در بخش حقیقی آن دسته از اتباع جمهوری اسلامی ایران که دارای مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

در یکی از دانشگاه های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست باشند

و در بخش حقوقی آن دسته از شرکتهای ثبت شده که زمینه کاری آن ها مرتبط و دارای حداقل یک پرسنل فارغ التحصیل عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان محل ثبت باشند.

نظام-مهندسی-کشاورزی

خرید و فروش عمده محصولات کشاورزی در سروبان

مدارک مورد نیاز


الف – تکمیل فرم اینترنتی عضویت در سازمان به نشانی www.iaeo.ir
ب – اسکن اصل مدرک یا گواهی موقت کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
ج – تصویر عکس پرسنلی، شناسنامه، کارت ملی
د – پرداخت حق عضویت با استفاده از رمز دوم کارت

 هدف از تشکیل سازمان نظام مهندسی کشاورزی

۱- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
۲- تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه ای در کلیه امور کشاورزی.
۳- تلاش در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فنّآوری جدید در کشاورزی و رشته های مرتبط.
۴- تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدید شونده ( آب و خاک، دام وطیور ، آبزیان، جنگل و مرتع ) به منظور دستیابی به توسعه پایدار.
۵- تلاش در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی
۶- حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین کشاورزی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.
۷- نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای اعضای سازمان.
۸- حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات حرفه ای مهندسین کشاورزی بهره‌مند می شوند.
۹- تلاش در جهت ایجاد انسجام، هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر بین شاغلین در امور کشاورزی با دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی.
۱۰- تلاش در جهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزی.
۱۱- حمایت از تشکل های صنفی و تولیدی بخش.
۱۲- تلاش در جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی.
۱۳- کمک به صدور خدمات کشاورزی به خارج از کشور.