اطلاعات درباره سموم کشاورزی کشور
اطلاعات درباره سموم کشاورزی کشور
مرداد 5, 1399
خواص-عسل-و-انواع-آن
خواص عسل و انواع آن ؛ نحوه تولید، مضرات و بهترین شیوه مصرف
مرداد 6, 1399
زغفران

پرورش زعفران در گلخانه دارای طعم، خواص خوراکی و دارویی و ازهمه مهمتر درآمدزایی حاصل از تولید و عرضه زعفران توجه خیلی ها را به خود جلب کرده است.

زعفران ازقدیم،اسم ورسم اعیانی داشته و قیمتش نیز کم ازجواهر نبوده، کسب وکاروکشت وبرداشتش هم صاحبانش را غنی کرده است.

طریقه پرورش زعفران در گلخانه

پرورش زعفران درگلخانه مانند پرورش درزمین زراعی است که می توان ازخردادماه پس اززرد شدن برگ گیاه، اقدام به خارج نمودن پیاز از خاک نمود.
در کشت سنتی بلافاصله پیازها به زمین جدید که از قبل آماده سازی شده انتقال می یابد.
اما برای پرورش زعفران درگلخانه تا شهریورماه پیازرا درمحیطی با تهویه هوای مناسب وخنک انبارمی‌کنیم.
جهت کشت زعفران درزمین زراعی و به صورت سنتی ازآخرخردادماه تا اوایل آبان فرصت داریم.
ولی این مدت برای کسانی که قصدپرورش زعفران در گلخانه وبه صورت ایروپونیک (هواکشت)رادارند محدود شده و ازآخرخرداد تا نهایت نیمه مردادماه می توانند جهت خارج کردن پیازاز خاک و انتقال به انبار اقدام کنند.

پرورش زعفران در گلخانه به روش ایروپونیک

پرورش زعفران در گلخانه به روش ایروپونیک مثل جوانه زدن پیازاست که مدتی درجایی می ماند وپیازجوانه می زند.
ولی پرورش زعفران با روش علمی و درمحیط کشت انجام می گیرد.
گلخانه که میتواند درمتراژهای مختلف باشد از100 مترویا بیشترقفسه بندی گلخانه با سازه های فلزی و یا چوبی که به علت اینکه ازایجاد شبنم جلوگیری می کند بهتراست.
طبقه های چوبی دراندازه های ۷۰ در ۱۰۰ سانتی مترمربع که طبقه ها دارای لبه باشند.
و همچنین منافضی جهت گردش جریان هوا داشته باشند.

شرایط گلخانه برای کشت ایروپونیک زعفران

گلخانه یک فضای بسته درمتراژمختلف بسته به نیازما می باشد که بایستی از نفوذ آب و باد ونورجلوگیری کند.
برای مدتی گلخانه را درتاریکی مطلق قرارمیدیم برای این کاریک گلخانه بسته کاشی کاری شده و یا سیمانکاری شده مناسب می باشد.
ارتفاع گلخانه نیز بین ۳ الی ۳.۵ متر باشد.
گلخانه را درجهتی احداث میکنیم که پنجره ها رو به نورباشند تا درزمان نوردهی ازنورخورشیداستفاده بکند.
درصورتی که در نبودن نورخورشید جای نگرانی نیست،نورمصنوعی نیزمی تواند جوابگوی گلخانه باشد.
گلخانه بایستی غیرقابل نفوذ برای جوندگان مثل موش و خرگوش و همچنین حشرات و مورچه باشد.

محیطی که این شرایط را داشته باشد میتواند انباری خانه نیزباشد بعد از آماده سازی گلخانه داربست هایی را تهیه میکنیم تا طبقه ها را قرار دهیم سازه میتواند فلزی باشد و یا چوب مقاوم باشد.
موقع نصب داربست ها حتما فضایی برای رفت و آمد و جابجایی طبقه ها در نظر گرفته شود.
بعد از آماده سازی داربست طبقه های چوبی در اندازه های70 در100سانتی مترمربع تهیه می کنیم.
طبقه ها بایستی منافذی جهت گردش جریان هوا داشته باشند و همچنین لبه دار باشند تا پیازازروی طبقه ها نیفتد.

شرایط انبار پیاز زعفران برای کشت ایروپونیک

انبارپیازها به متراژحدود گلخانه جهت نگهداری پیازها بعد از خرید و آماده سازی جهت انتقال به بسترکشت و همچنین سبدهایی که پیازها را داخل آنها در انبار نگهداری کنیم.
زمین زراعی به متراژحدود۴۰برابر محیط گلخانه کشت یعنی اگر گلخانه کشت ۱۰۰ متر باشد زمین زراعی ۴۰۰۰ متر مربع باشد.
برای آبیاری و محلول پاشی پیازها بعد ازبرداشت محصول و چون پیاز ها را ازاواخر آذرماه تا خردادماه به زمین زراعی انتقال می دهیم می توانیم زمین را اجاره کنیم.

شرایط پیاز زعفران مناسب

در خرید پیاز زعفران فاکتورهایی که برای تولید زیاد محصول هست را بایستی در نظر بگیریم.
درخرید وتهیه پیازهرچقدر بزرگتر باشد و همچنین وزن پیاز بالای ۱۵ گرم باشد محصول بهتری می توانیم بدست بیاوریم.
پیازها بایستی عاری ازهرگونه آلودگی و بیماری باشند.
وقتی پوشالهایش راکنارمیزنیم پیاز سفید رنگ داشته باشیم واگر تیرگی در پیاز دیدیم نشان از وجود کنه می باشد.
پیاززعفران باید زخمی, له شده و دارای پارگی نباشد.

زمان خرید پیاز زعفران

خرید پیاز را بایستی از خرداد تا اواسط مرداد انجام دهیم و پیازی که در غیر این مدت زمان تهیه شود محصول خوبی نخواهیم داشت و یا احتمال اینکه محصول نداشته باشیم نیز زیاد است .بعد از تهیه پیاز پوشالهای اضافی را کنده و حذف میکنیم برای این کار بایستی به پوست آسیب برسانیم و دارای پوسته باشد.
سپس در درون سبد هایی قرار میدهیم که داخل سبدها جریان هوا وجود داشته باشد.بعد سبدها را به انبار منتقل میکنیم ، بعد از منتقل کردن دمای انبار را به ۲۸ درجه سانتیگراد و رطوبت را به ۵۰ درصد می رسانیم و نور داخل انبار مهم نیست که زیاد یا کمتر باشد نور معمولی نیز پاسخگو می باشد در داخل انبار مواظب باشیم که پیازها خیس نشوند . و تا ابتدای شهریور در داخل انبار نگهداری میکنیم .

انتقال پیاز زعفران از انبار به گلخانه

در اوایل شهریور پیاز را از انبار به گلخانه منتقل میکنیم.
برای این کار پیازها را قبل از انتقال ضدعفونی برای از بین بردن قارچها و کنه ها میکنیم برای ضدعفونی محلول آبی تهیه می کنیم.
محلول آبی ابتدا جهت از بین بردن قارچها و سپس جهت ازبین بردن کنه هاانجام میدهیم.
محلول آبی شامل آب و قارچ کش می باشد که ترکیبی که باید درست کنیم.
بعد ازاینکه محلول آبی قارچ کش را تهیه کردیم وپیازها را درداخل محلول گذاشته و به مدت ۱۵الی۲۰دقیقه قرارمیدهیم.
بعدازآن آب پیازرا گرفته درمحلول کنه کش که با شرایط قارچ کش تهیه کرده بودیم به مدت ۱۵ الی۲۰دقیقه قرارمیدهیم.
بعد پیازها را کامل خشک کرده به گلخانه انتقال میدهیم.

قفسه های پرورش زعفران در گلخانه سروبان


قفسه های پرورش زعفران در گلخانه سروبان

بعد ازخشک شدن پیازها را داخل طبقه های چوبی به شکل روبه بالا وبدون فاصله روی طبقه ها قرارداده وروی داربست ها قرار می دهیم.
بعد از انجام این کاردما رطوبت ونور را تنظیم میکنیم.
تنظیم کردن آنها در طی چند روزانجام میگیردویکباردما را کاهش نمی دهیم برای این کاردما را درطی چند روزبه ۱۹ الی ۲۳ درجه سانتیگراد می رسانیم.
و رطوبت را نیز بین ۷۰ الی ۸۰ درصد تنظیم میکنیم.
دراین مدت نبایستی روی پیازها شبنم ایجاد شود درصورتی که شبنم ایجاد شد با هوادهی از بین میبریم.
برای اینکه زودتر به محصول برسیم گلخانه را تاریک می کنیم که هیچ نوری داخل گلخانه نباشد.

بعد از این شرایط صبر میکنیم تا پیازها جوانه ۲ الی ۳ سانتیمتری بزنند بعد از جوانه زدن دما را کم کم طی چند روز به ۱۰ الی ۱۳ درجه و نور را نیز به ۱۴۰ لوکس و رطوبت را به ۸۵ درصد می رسانیم.
درهنگام تولیدجوانه ها نیزجوانه های اضافی وهرزرا حذف میکنیم و منتظرمی مانیم تا آبان ماه واوایل آذرماه زعفران ها گل بدهند و گلدهی انجام گیرد.

برداشت زعفران و آماده سازی برای کاشت بعدی

بعد از به گل نشستن زعفران نبایستی گلها کامل بازشوند گلهاراچیده وزعفران را از داخل گلها جدا میکنیم.
برروی پارچه هایی قرارداده وبه اتاقی منتقل میکنیم که دمایی بین۴۰الی۴۵درجه وبه مدت ۸ ساعت دردرون اتاق قرار می دهیم.
برای اینکه کیفیت زعفران کاسته نشودنوراتاق نبایستی زیاد باشد وهمچنین نورمستقیم خورشید نباشد.
بعد ازچیدن زعفران و قبل ازانتقال پیازها به زمین زراعی بایستی زمین زراعی راآماده کنیم.
برای اینکار زمین را شخم زده و صاف میکنیم و خاکی که درهنگام انتقال درزمین است باید نه زیاد خشک و همچنین رطوبت و آب زیادی نداشته باشد وخاک گاورو ( وقتی خاک را در درست میگیریم و مشت می کنیم بعد از مشت کردن خاک روی دست پخش شود )باشد.

مشکل احتمالی که شاید در پرورش زعفران در گلخانه به آن بر بخورید

زعفران عاری ازامراض نیست ولی عموماً پرورش ساده ای دارد.
بزرگترین دشمن وآفت این گیاه سنجاب،خرگوش و جوندگان هستند که پیاز گیاه را می خورند.
برای اجتناب ازاین اتفاق می توانید روی هرگیاه رابا توری مرغی بپوشانید و یا سعی کنید پیازهارا درعمق بیشتری بکارید.
برخی افراد پیازها راآغشته به پارافین می کنند تا ازگزند سنجابها درامان بمانند.

مزایا و معایب پرورش زعفران در گلخانه

در پرورش زعفران در گلخانه می توان از یک فضای کوچک جهت کسب وکار استفاده کرد.
با دراولویت قراردادن بحث بحران آب درکشوراین نوع کاشت به خاطر مصرف بسیار کم آب روش مناسبی برای کاشت می‌باشد.
دراین پرورش آب مورد نیازفقط ازطریق رطوبت محیطی تأمین می‌شود وتماس مستقیم آب با پیاز زعفران صورت نمی گیرد.
این امراحتمال پوسیدگی پیازها و انتقال بیماری را به شدت کاهش می دهد.
درروش پرورش زعفران در گلخانه میزان برداشت تحت تاثیروضعیت اقلیم آب وهوایی کشور،سرمای زودهنگام و یا بارش های نامناسب پاییز نیست وبا توجه به طی کردن تابستان درانبار تحت تاثیرگرما در تابستان نبوده و علاوه بر اینکه راندمان برداشت بالاست پیازها دچار آلودگی و پوسیدگی نمی شوند.

در روش پرورش زعفران در گلخانه درمقایسه با روش سنتی چون گل ها در معرض مستقیم نور خورشید قرارنمی گیرند.
فاکتورهای ویژه رنگ دهی وعطربهترحفظ شده وباعث افزایش کیفیت زعفران تولیدی می شود.
از طرفی به دلیل درتماس نبودن پیازها با خاک و کود دامی درمقایسه بازمین زراعی آلودگی میکروبی کمتر نشان داده میشود و می تواند جهت صادرات و بالا بردن قدرت رقابت در بازارهای جهانی گزینه مناسبی باشد.

دانلود اپلیکیشن