کاشت آزمایشی انار واندرفول درکوار

برداشت سنجد از باغات شاهرود آغاز شد
اکتبر 16, 2022
گامهای موثردر اصلاح شیوه کشاورزی پر بازده با ترویج الگوی تولید محصولات اقتصادی
اکتبر 17, 2022

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار از کاشت آزمایشی انار رقم واندرفول در سطح یک هکتار برای اولین بار در این شهرستان خبر داد و گفت: در این طرح تعداد 600 اصله از این رقم انار غرس شده است.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، عبدالرسول جوکار با اشاره به اینکه انار واندرفول یک رقم تجاری و جدید است، تصریح کرد: مقاومت به خشکسالی و زودبازدهی از ویژگی های مثبت این رقم به شمار می آید که در صورت موفقیت آمیز بودن طرح، سطح زیر کشت آن در شهرستان کوار توسعه می یابد.

این مقام مسئول با بیان اینکه 120 هکتار از باغ های شهرستان کوار به کشت ارقام رباب، شیرین، یزدی و میخوش انار اختصاص دارد، اظهار کرد: سالانه قریب به 1200تن انار در این شهرستان تولید می شود که با توسعه کاشت ارقام جدید و تجاری انار میزان عملکرد تولدی نیز بهبود خواهد یافت.

وی با اذعان به اینکه ترویج کاشت ارقام جدید محصولات کشاورزی که سازگار با اقلیم هر منطقه هستند می تواند در استفاده ی بهینه از منابع پایه اثر گذار باشد، ابراز کرد: با این دست برنامه های ترویجی می توان در شرایط بحران کم آبی بر درآمد کشاورزان افزود.