کاشت گوجه فرنگی در قیروکارزین ادامه دارد

کاشت ۴۷۶ هکتار باغات در اراضی شیبدار و کم بازده در لرستان
فوریه 2, 2022
کشت گونه های دارویی در اراضی خرامه
فوریه 5, 2022

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین گفت: کاشت گوجه فرنگی در 850 هکتار از اراضی این شهرستان تا اواخر بهمن ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، مهدی همتی با اشاره به اینکه کاشت گوجه_فرنگی بهاره از اواخر دی ماه آغاز شده است، تصریح کرد: هنگام و افزر از عمده مناطق کشت گوجه_فرنگی در شهرستان قیروکارزین به شمار می آیند.

این مقام مسئول با بیان اینکه عمده ارقام گوجه_فرنگی کشت شده از رقم های پر بازده سانسید، متین، برویو و سما است، اظهار کرد: پیش بینی می شود در بهار سال آتی بیش از 46 هزار تن محصول از مزارع شهرستان قیروکارزین برداشت شود.