کشت کلزا شیوه ای مناسب برای تنوع محصول و اصلاح خاک

تولید برنج در ایران
برنج گیلان 40 درصد تولید برنج ایران را تامین می کند به گفته رئیس جهاد گیلان
تیر 3, 1399
کشت کیاهان
کشت گیاهان دارویی در یک هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری
تیر 3, 1399
کشت کلزا

کشت کلزا دوباره درفریدن رونق گرفت.

کشت کلزا دوباره درفریدن رونق گرفت وبا افزایش 10 برابری درمقایسه با پارسال به بیش از60 هکتار رسیده است.

به گزارش خبرنگارایانا دراستان اصفهان،رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی فریدن با اشاره به افزایش 10برابری کشت این محصول درمزارع این شهرستان گفت :
متوسط برداشت کلزاسه تن درهکتاراست وپیش بینی می شود 185تن کلزابرداشت وتحویل کارخانه های روغنی کشی شود.

محمد واعظ زاده افزود:
با توجه به اقیلم شهرستان فریدن کلزابایدتا نیمه اول شهریورکشت شودتاگیاه درفصل پائیزبتواند دربرابردمای زیرصفردرجه منطقه مقاوم باشد.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان باید از زمان کاشت تا پایان برداشت محصول ، زیرنظر کارشناسان جهاد کشاورزی محصول را مدیریت کنندتامحصولی مرغوب وبا عملکرد بالا تولید کنند.
گفت: کشت کلزاشیوه ای مناسب برای تنوع محصول واصلاح خاک است ومعمولا درتناوب با گندم وجو کشت می شود.

حسین افشاری کارشناس زراعت مدیریت جهاد کشاورزی فریدن هم گفت:
بانفوذریشه کلزا به عمق خاک عناصرمفید ومغذی ازعمق به سطح خاک کشیده شده وعلف های هرزوآفات ازبین می رود،
زمین برای کشت بعدی آماده شده و این کار باعث افزایش 30 درصدی عملکرد محصول بعدی خواهد شد.

با توجه به شرایط دما و رطوبت، کاشت پاییزه این گیاه در اغلب نقاط کشور به راحتی امکان پذیر است.

دانلود اپلیکیشن