تیم-استارتاپ-سروبان
سروبان در اکوموتیو
ژوئن 14, 2020
مزارع گندم
آغاز برداشت از 110هزار هکتار مزارع گندم و ۹۲هزار هکتار جو شهرستان کرمانشاه
ژوئن 23, 2020
تیم-استارتاپ-سروبان

گروه استارتاپ سروبان

به قیمت بخر، به قیمت بفروش

مصاحبه هفته نامه شنبه با بنیان گذاران استارتاپ سروبان

استارتاپ سروبان، سامانه‌ای آنلاین برای مدیریت بازار محصولات کشاورزی

استارتاپ سروبان توســط عرفان میرطالبی و علی نوری مقدم، بنیانگذاری شده است.

او متولد سال1360 در تهران است. عرفان دانش آموخته رشته مهندســی نرم افزار از دانشگاه آزاد است.

علی هم متولد شهر تهران و یکسال بزرگتر از عرفان است. او لیسانس کارگردانی دارد.

دوستی و همکاری علی و عرفان از سال1373 آغاز شده. آنچه در ادامه میخوانید

گفتوگوی ما با عرفان میرطالبی، هم بنیانگذار سروبان است.

قبل از اينكه استارتاپ خودتان را راه اندازي كنيد، مشغول چه كاری بودید؟

در سالهای اخیر که خوشبختانه مفهوم استارتاپ فراگیرتر شد و در میان جامعه شناخته تر

با همکاری مقدم، 3 استارتاپ در حوزه های پوشاک، خودرو و مدیریت منابع انســانی با فاصله زمانی

راه اندازی کردیم که هرکدام به دلیل مشکلات خاص خودشان متوقف شدند. تاسف بیشتر اینجاست

که 2تا از آنها در اوج کار و رشد بودند، اما مسائل حاشیه ای از ما قویتر بود و در نهایت هر دو استارتاپ با شکست مواجه شد.

ايده استارتاپ سروبان چطور شكل گرفت؟

من در سال۹۶ به منظور طراحی، ساخت و مدیریت سامانه ای جامع در حوزه مدیریت زنجیره کشاورزی

به یک گروه تحقیقاتی دعوت شــدم. در آن گروه به همراه تیمی خبره از کارشناســان و اساتید علمی و تجربی کشــاورزی

فاز تحقیق را آغاز کردم. بعد از اتمام تحقیقات بود که آقای مقدم به مجموعه اضافه شــد و با تمرکز

روی مسائل کشف شــده، به دنبال ایجاد راه حل هایی جامع و کارآمد برای تجاری سازی فرصت های این حوزه بودیم.

خوشبختانه در آن ایام با هلدینگ تلاشگران اقتصاد پایدار آشنا شدیم و از آنجایی که ریشه های هلدینگ در میان کشاورزی

و کشــاورزان بود، خیلی زود به تفکرات مشترکی برای همکاری رســیدیم کــه در نهایت نتیجه آن، تولد استارتاپ ســروبان

با سرمایه گذاری هلدینگ تلاشگران اقتصاد پایدار از طریق بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر خود با عنوان شرکت

سرمایه گذاری توسعه پایدار سپهر شد.

استارتاپ شــما چه خدماتی ارائه میدهد و كاربران چطور می توانند از این خدمات استفاده كنند؟

برنامه هلدینگ، تکمیل زنجیره ارزش کشاورزی به شکل جامع و کامل است که هر بخش پازل توسط یک استارتاپ

انجام خواهد شد. استارتاپ سروبان سامانه مدیریت بازار و تجاری سازی محصولات کشاورزی است.

به این معنی که در بازار عموما نابسامان خرید و فروش محصوالت کشاورزی، سروبان

در پی ساختن پلی میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی است تا هر بازیگری

که در این حوزه فعال است، در جای درست خود قرار گیرد و صنعت کشــاورزی برای بازیگران اصلــی

آن (تولیدکنندگان) ســودده و ثمربخش شود.

تمرکز اولیه ســروبان در بخش بازار است به این صورت که ما به کشــاورزان و تولیدکنندگان

خدمات بازاریابی، بازارسازی و بازاررسانی محصولات تولیدیشــان را ارائــه میکنیم. از طــرف دیگر

خریداران را مســتقیم به مزرعه متصل و خدمات مربوطه مانند بسته بندی و حمل ونقل و غیره را در معرض

دید و انتخابشــان قرار میدهیم. با خدمات ارائه شــده امکان برنامه ریزی و مدیریت بهتر برای کشاورز

و خریدار به وجود می آید و بخش زیادی از مشــکلات این حوزه حل می شــود و اخباری

که همه ساله در خصوص هدررفت محصولات کشاورزی می شنویم، اتفاق نمی افتد.

 استارتاپ سروبان از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

ما بازار هدف کســب وکار خود را به 3 بخش عمده، خرده و جزء تقســیم کرده ایم.

برای هر کدام از این بخش ها ســرویس ها و مدل های متمایز و بهینه ای تهیه، تست و اجرا شده است.

در یک سمت کشاورز یا تولیدکننده محصولات کشــاورزی که مخاطب اصلی استارتاپ سروبان است، ایستاده است.

از سمت دیگر در بخش عمده صادرکنندگان و حجره داران و کارخانجات صنایع تبدیلی را به مزرعه وصل می کنیم

و در بخش خرد، محصولات کشــاورزی را از مزرعه به میوه فروشــان و باقی مشاغل مشابه می رسانیم.

در بخش جزء نیز برنامه هایــی خلاقانه و مبتکرانه برای رســاندن محصولات به دست مصرف کننده نهایی داریم

که متمایز از دیگر کارهایی است که در این زمینه تا به حال انجام شــده است. علاوه بر این، بانک های اطلاعات

جامع هوشــمند برای کمک به تصمیم گیری همه فعالان ایــن حوزه مانند میزان و تنوع تولید محصول

در نقاط مختلف کشــور در دست اقدام است.

از چه زمانی استارتاپ خود را راه اندازی کردید؟

استارتاپ ســروبان از اوایل پاییز ســال98 به طور رسمی راه اندازی شد.

سرمایه اولیه تان برای آغاز کار چقدر بود؟

حدود 500 میلیون تومان توســط هلدینگ برای پلتفرم از قبل هزینه شــده بود، امــا در حال حاضر

با توجه به برنامه هایی که بــرای ایجاد یک پلتفرم جامع کشــاورزی مدنظر قرار دارد، سرمایه در نظر گرفته شده

بســیار فراتر از این ارقام خواهد بود که نشان دهنده برنامه جدی هلدینگ است.

 از زمان راه اندازی سروبان تاکنون چه تعداد کاربر از خدمات آن استفاده کرده اند؟

در حــال حاضر بانک اطلاعاتی ما که روزانه در حال تکمیل و گسترش اســت، در بخش کشاورزان به حدود 26هزار کشــاورز

رسیده است و از این تعداد بیش از 5هزار کشاورز در ســامانه سروبان ثبت نام کرده اند.

سروبان با داشتن بیش از 212 نوع محصول از میان 430 روستای کشور و حضور بیش از 1000 خریدار خوشــبختانه

در مدت بســیار کمی که از آغاز راه اندازی گذشته، توانسته ضریب نفوذ بسیار خوبی در روستاها

و در میان تولیدکنندگان دست اول پیدا کند.

 شیوه درآمدزایی تان چگونه است؟

در بخش عمدهکاران، اصلیترین شیوه درآمد سروبان دریافت یک کارمزد ثابت در ازای شکل گیری معامله

و بعد از پایان آن است که تا آن لحظه کلیه خدمات سروبان، رایگان اســت. در بخش خرد، معاملات به صورت مستقیم

شــکل می گیرد و هزینه خدمات سروبان به میوه فروشیها و امثالهم، کامال شفاف و با رضایت طرفین

در ازای خدمات محاسبه می شود.

از زمان راه اندازی اســتارتاپ تاکنون چقدر فروش داشته اید؟

با توجه به شروع کار ســروبان در پاییز، توانسته ایم بیش از 1700 تن محصول را بازارســازی کنیم و از این مقدار

بیش از 500 تن محصول از طریق سامانه معامله شده است. البته ظرفیت های این حوزه بسیار بیشتر از این مقدار است.

برای معرفی اســتارتاپ خود و اینکه بیشتر شناخته شوید، چه کارهایی انجام داده اید؟

در ابتدای کار با توجه به گستردگی فوق العاده بزرگ جامعه کشاورزی و صنایع وابسته تصمیم گرفتیم

از بیش از 16 ارگان و نهاد مختلفی که در سطح کشور به طور مستقیم فعال هستند، کمک بگیریم

تا حداقل در ترویج و معرفی استارتاپ های این حوزه همکاری کنند. اما به دالیل مختلف و بوروکراسی

اداری تقریبا امیدمان را کامل قطع کردیم و آستین همت بالا زدیم تا به صورت مستقیم در روستاها خودمان را معرفی کنیم.

در ابتدا راه های خلاقانــه و تکراری زیادی را امتحان کردیم تا بالاخره از میان آنها چند مدل را که بیشترین بازدهی

را برایمان داشت، انتخاب کردیم و با سرعت و دقت در آن راه ها گام برداشتیم.

مهمترين چالش پیشروی شــما از وقتي كه كارتان را شروع كرديد، چه چيزي بوده؟

اولین و شاید مهمترین چالش، نبود اطلاعات قابل اتکا و چرخش ناقص اطلاعات است که در این زمینه نیازمند

همراهی دولت هستیم. در ادامه کار متوجه اعتماد پایین کشاورزان به ارگان ها و شرکت ها شدیم

و بعدتر با مسئله به شدت سنتی بودن تمامی بازیگران این صنعت و غیرشفاف بودن معاملات، مواجه شدیم.

ویژگی مهم محصولات کشاورزی هم فسادپذیری محصولات در مدت کم و نبود شیوه های نگهداری

مناســب و کافی در سطح کشور و همچنین ضعف بزرگ تازه فروشی محصولات، گوشه ای از چالش های کلی

این کسب وکار نوپا بود.

دانلود اپلیکیشن