آغاز برداشت شلغم خارج از فصل در مرودشت

آغاز برداشت پیله تر ابریشم در کشور
ژوئن 4, 2021
آغاز برداشت چغندر قند پاییزه در کازرون
ژوئن 4, 2021

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت گفت: کار برداشت شلغم خارج از فصل از 20 هکتار اراضی زیر کشت این محصول به قصد بازار های صادراتی آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، کاووس همتی با اشاره به اینکه شلغم خارج از فصل در اواخر اسفند ماه سال گذشته کشت شده است، تصریح کرد: طول دوره رشد این گیاه 60 روز است از این رو از اواخر اردیبهشت ماه امکان برداشت و ارسال محصول به بازار های هدف امکان پذیر می شود.

به گفته وی؛ پیش بینی می شود بیش از 650 تن شلغم از این مزارع برداشت و به کشور های حوزه خلیج فارس ارسال شود.

او افزود: کشت مرسوم گیاه شلغم با توجه به درجه حرارت محیط در مرودشت از اوایل شهریور تا اوایل مهر ماه انجام می شود که محصول بهتری نیز به دست می آید.