ژوئن 4, 2021

برداشت خیاربهاره درشهرستان دره شهر آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر  از آغاز برداشت خیاربهاره در این شهرستان خبر داد. به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام، طیار فیلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر با اشاره به آغاز برداشت خیاربهاره درسطح ۲۰۰هکتارازاراضی این شهرستان، گفت: پیش بینی میشود تاپایان فصل برداشت ۴۰۰۰تن خیارسبز تولید وروانه بازارهای […]