درآمد-کشاورزان

سپتامبر 14, 2022

جلوگیری از هدر روی 25 هزار تن گندم در فارس

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از حفظ 25 هزار تن گندم کشاورزان این استان از ریزش در طول عملیات برداشت مکانیزه این محصول خبر داد و گفت: ارزش ریالی این میزان از گندم بیش از 287 میلیارد تومان بوده که به درآمد کشاورزان افزوده شده است. به گزارش خبرنگار […]