شهرستان-هوراند

آگوست 25, 2022

آغازبرداشت گلرنگ در شهرستان هوراند

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان هوراند از آغاز برداشت گلرنگ در این شهرستان خبر داد. سید رضا تاج الدینی در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی گفت: تناوب زراعی در دیم‌زارهای مناطق معتدل سرد و سرد کشور محدود است و عمدتاً شامل غلات دیم آیش و یا غلات دیم […]