مزارع کشاورزی

ژوئن 28, 2022

آغاز برداشت گندم از مزارع شهرستان لردگان

مهندس اسماعیل امیری ، مدیر جهاد کشاورزی برداشت محصول استراتژیک گندم در مزارع کشاورزی سراسر شهرستان لردگان آغازشده است. به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لردگان گفت :برداشت محصول استراتژیک گندم در مزارع کشاورزی سراسر شهرستان لردگان آغازشده و با تلاش و کوشش […]