کاشت-کلزا

سپتامبر 13, 2022

برگزاری جلسه ستاد زراعت استان خراسان رضوی

جلسه ستاد زراعت استان با حضور رئیس سازمان و با هدف بررسی وضعیت کشتهای پاییزه و تامین نهاده های مربوطه برگزار شد. به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، در این جلسه ابتدا معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان  توضیحاتی در مورد  وضعیت کشت کلزا، تأمین بذر و تو ضیحاتی در […]