کاهش-تولید-انگور

سپتامبر 7, 2022

کاهش 70 درصدی تولید انگور در بوانات

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بوانات گفت: پیش بینی می شود میزان تولید محصول انگور تاکستان های این شهرستان نسبت به سال گذشته کاهش 70 درصدی داشته و به15 هزار تن برسد. به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، محمد حسین ترابی با اشاره به سطح 3500 هکتاری تاکستان های […]