جنگل های زاگرس

جولای 11, 2022

ایجاد کمربند حفاظتی مناطق آلوده و غیر آلوده در جنگل های زاگرس / تله نوری و محلول پاشی توسط بسیج وزارت جهاد کشاورزی و بسیج مردمی

وزیر جهاد کشاورزی از ایجاد کمربند حفاظتی مناطق آلوده و غیر آلوده در جنگل های زاگرس با روش«BT» خبر داد . به گزارش خبرنگار ایانا، نشست هم اندیشی مدیریت آفت جوانه‌خوار و برگخوار جنگل های زاگرس صبح امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور […]